त्रिपुरसुंदरी सुमंगला …

त्रिपुरसुंदरी सुमंगला। महादेवि॥
मधुमति जगदंब श्यामला॥ध्रु.॥
महाराज्ञि मंत्रमातृका। महादेवि॥
मातंगमुनि कुमारिका॥
मधुवर्षिणि मधुहर्षिणि मधुभाषिणि मधुहासिनि।
मायापति सन्माणिक मूर्ति चित्कला॥ महादेवि॥ मधुमति जगदंब श्यामला॥
धूमावति धन्यधृतपदा। महादेवि॥
धनदायिनि विपुल धान्यदा॥
ध्यानाकृति धूर्जटिनी धूम्रासुरसंहारिणि।
धनुर्बाणपाशगदालसित उत्पला॥ महादेवि॥ मधुमति जगदंब श्यामला॥
मधुरध्वनि मधुर गीतिका॥ महादेवि॥
मृगजलथलमरुमरीचिका॥
मधुकैटभ चंडमुंड रक्तासुर शुंभासुर।
महिषासुर संहारिणि मकरकुंडला॥ महादेवि॥ मधुमति जगदंब श्यामला॥
तीव्रतपोध्यान तत्परा। महादेवि॥
त्वंपदतत्पदअगोचरा॥
ज्ञानाकृति ज्ञानज्योति ज्ञानमूर्ति ज्ञानशक्ति।
श्रीमाणिक क्षेत्र सौभाग्य उज्ज्वला॥ महादेवि॥ मधुमति जगदंब श्यामला॥