Select Page

Mantra

आचमनप्राणायामादि

आचमनम्‌

ॐ केशवाय स्वाहा।
ॐ नारायणाय स्वाहा।
ॐ माधवाय स्वाहा।
ॐ गोविन्दाय नमः।
ॐ विष्णवे नमः।
ॐ मधुसूदनाय नमः।
ॐ त्रिविक्रमाय नमः।
ॐ वामनाय नमः।
ॐ श्रीधराय नमः।
ॐ हृषीकेशाय नमः।
ॐ पद्मनाभाय नमः।
ॐ दामोदराय नमः।
ॐ सङ्कर्षणाय नमः।
ॐ वासुदेवाय नमः।
ॐ प्रद्युम्नाय नमः।
ॐ अनिरुद्धाय नमः।
ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
ॐ अधोक्षजाय नमः।
ॐ नारसिंहाय नमः।
ॐ अच्युताय नमः।
ॐ जनार्दनाय नमः।
ॐ उपेन्द्राय नमः।
ॐ हरये नमः।
ॐ श्रीकृष्णपरमात्मने नमः।।

प्राणायाम:

प्रणवस्य परब्रह्मऋषिः परमात्मा देवता दैवीगायत्रीच्छन्दः।
सप्तानां व्याहृतीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वसिष्ठ कश्यपा ऋषयः।
अग्निवाय्वादित्यबृहस्पतिवरुणेन्द्र विश्वेदेवादेवताः।
गायत्र्युष्णिगनुष्टुब्बृहतीपंक्ति त्रिष्टुब्जगत्यश्छन्दांसि।
गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्रीच्छन्दः।
गायत्रीशिरसः प्रजापतिर्ऋषिः ब्रह्माग्निवाय्वादित्या देवता यजुश्छन्दः।
प्राणायामे विनियोगः।।
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यं
ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि।
धियोयोनः प्रचोदयात्।।
ॐ आपोज्योती रसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्।।

देशकालोच्चार:

शुभाभ्यां शुभे शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीये परार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे
वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भरतवर्षे भरतखण्डे
जम्बूद्वीपे दण्डकारण्येदेशे गोदावर्याः दक्षिणेतीरे शालिवाहनशके
बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके चान्द्रमानेन
अमुकनामसंवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे
अमुकतिथौ अमुकवासरे शुभदिवस नक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे
एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभतिथौ।।

 

महामंत्र

श्री भक्तकार्यकल्पद्रुम गुरुसार्वभौम श्रीमद्राजाधिराज योगिमहाराज त्रिभुवनानंद अद्वैत अभेद निरंजन निर्गुण निरालंब परिपूर्ण सदोदित सकलमतसस्थापित श्री सद्गुरु माणिकप्रभु महाराज की जय!

 

CONTACT US

Shri Manik Prabhu Samsthan,
Maniknagar,
Dist. Bidar,
Karnataka - 585353  (India)

E-mail: maniknagar@gmail.com 

Admin:  9448469913, 9448128389
Office: 9535119497,  9036656829
Seva Booking: 9008894889
Accommodation: 9902453075, 9731089499