आरती श्रीअन्नपूर्णेश्वरीची …

जयदेवि जयदेवि जय अन्नपूर्णे श्री अन्नपूर्णे। मां पाहि मां पाहि सच्चित्सुख स्फुरणे॥ध्रु.।। दर्वी-पात्रसुशोभितशशिमुखि श्रीचरणे। क्षुत्पीडा संहारिणि भक्तोदर भरणे। ‘अन्नब्रह्मेतिश्रुति’ वाक्यालंकरणे। सुर नर मुनि संतोषिणि षड्रस परिपूर्णे।।१।। माणिकनगर निवासिनि माणिकरवि...

या इथे जन्मला तो अजन्मा …

या इथे जन्मला तो अजन्मा बोधुनी सांगण्या स्वस्वधर्मा।।ध्रु.।। देव अमरावती सोडुनी धावती पाहण्या लाडकी लाडवंती। चैत्र शुभ मास हे रामनवमी तिथी होतसे साजरी प्रभु जयंती।।१।। श्री मनोहर-बया धन्य झाले पहा भाग्य उदया अहा आज आले। गोत्र श्रीवत्स श्री माणिका प्रसवुनी सार्थ...

हा खेळ खेळूनि दावू …

हा खेळ खेळूनि दावू प्रभुला हा खेळ खेळूनि दावू।।ध्रु.।। कोणी म्हणती टिपऱ्या याला। कोल म्हणती कांही जण ज्याला। माणिकनगरीं जाऊ हा खेळ खेळूनि दावू।।१।। खेळ सर्वही प्रभु खेळवितो। सुप्ति स्वप्न जागृति दाखवितो। तो जे दाविल पाहू हा खेळ खेळूनि दावू।।२।। नाचू गाऊ उड्या मारुया।...

आरती श्री सिद्धराजप्रभूंची …

जयदेव जयदेव जय सिद्धराजा। श्री सिद्धराजा। आरती ओवाळूं तुज सद्गुरुराजा। जयदेव.।।ध्रु.।। भक्तोद्धारासाठी घेसी अवतारा। अंतरि असुनी विरक्त करिसी संसारा। दावुनि लीला करिसी वैभव-विस्तारा। विनम्रभावें नमितो स्मरुनी उपकारा।। जयदेव.।।१।। अविरत प्रभुसेवाहित झिजविसि निज काया।...
या इथे जन्मला तो अजन्मा …

या इथे जन्मला तो अजन्मा …

या इथे जन्मला तो अजन्मा बोधुनी सांगण्या स्वस्वधर्मा।।ध्रु.।। देव अमरावती सोडुनी धावती पाहण्या लाडकी लाडवंती। चैत्र शुभ मास हे रामनवमी तिथी...

हा खेळ खेळूनि दावू …

हा खेळ खेळूनि दावू …

हा खेळ खेळूनि दावू प्रभुला हा खेळ खेळूनि दावू।।ध्रु.।। कोणी म्हणती टिपऱ्या याला। कोल म्हणती कांही जण ज्याला। माणिकनगरीं जाऊ हा खेळ खेळूनि...

मार्तंड पराक्रमचंड …

मार्तंड पराक्रमचंड …

मार्तंड पराक्रमचंड कीर्तिउद्दंड शमवि पाखंडा। उंचवी प्रभो निज सकलमताचा झेंडा।।ध्रु.।। माणिक्य सकलसुरमुख्य दीप्तिदैदिप्य तेजजाज्ज्वल्या। हे...

read more
त्रिपुरसुंदरी सुमंगला …

त्रिपुरसुंदरी सुमंगला …

त्रिपुरसुंदरी सुमंगला। महादेवि।। मधुमति जगदंब श्यामला।।ध्रु.।। महाराज्ञि मंत्रमातृका। महादेवि।। मातंगमुनि कुमारिका।। मधुवर्षिणि मधुहर्षिणि...

read more
आरती सद्गुरुरायाची …

आरती सद्गुरुरायाची …

आरती सद्गुरुरायाची।मनोहरप्रभुच्या पायाची॥ध्रु.॥ श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ त्यागी।स्वयं परिपूर्ण वीतरागी।ज्ञानविज्ञानतृप्त योगी।चिरन्तन...

read more
ज्ञानरूप माणिका …

ज्ञानरूप माणिका …

ज्ञानपुंज ज्ञानगम्य ज्ञानरूप माणिका।। ज्ञानमूर्ति ज्ञानशक्ति ज्ञानदीप्ति द्योतका।।ध्रु.।। तूंचि ब्रह्म तूंचि विष्णु तूंचि रुद्र भगवती।...

read more