आरती सद्गुरुरायाची।मनोहरप्रभुच्या पायाची॥ध्रु.॥ श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठ त्यागी।स्वयं परिपूर्ण वीतरागी।ज्ञानविज्ञानतृप्त योगी।चिरन्तन...